Olivbladsextrakt kapslar
Den viktigaste och mest kända polyfenolen i olivbladet är oleuropin.