Inhalo

Saltterapi har antiinflammatoriska effekter som beror på dess alkaliska effekt som hjälper saltpartiklar att fästa direkt på slemhinnorna i luftvägarna. Saltpartiklarna minskar slemviskositeten. Inandade saltpartiklar fungerar slemlösande i övre och nedre luftvägarna. De minskar svullnad, löser upp slem, och beter sig som ett naturligt antihistamin.

Du kan här läsa en hel artikel om: ”Effekter av saltterapi”

Inhalo Torrsaltinhalator Nasal
Nasal torrsaltsinhalator från InHalo.

För den som inte har möjlighet att gå på saltterapi i termalbad, finns det idag inhalatorer med fossila saltkristaller (natriumklorid, magnesium och kalcium i olika naturliga former).

Inhalatorerna finns för oral- och nasal inandning. Detta lindrar besvär i de nedre luftvägarna och den sistnämnda vid övre luftvägsbesvär. I dessa inhalatorer finns en saltpatron som innehåller 5 gram naturliga partikelstorlekar som når både övre och nedre luftvägar. Bra att ha tillhands vid förkylningar och täppta bihålor, eller andra luftvägsbesvär. Produkten ersätter inte medicinsk behandling.