Våra produkter

Kvalitet

NULAB i USA, som är våra stora leverantörer av vitaminer, mineraler och greensprodukter, har en unik kvalitetskontroll. De har en kvalitetsinspektör för var tionde arbetare på produktionsgolvet. Dessa arbetar utifrån en oberoende avdelning från produktionsavdelningen och deras enda syfte är att se till att kvalitet och renligheten upprätthålles. De utför regelbundna tester vid varje fas av tillverkningen, från spectraanalys av det inkommande råmaterialet till packningen av den färdiga produkten. De ser även till att utrymmen och maskiner rengöres ordentligt och att personalen sköter hygienen. De är även certifierade för att tillverka ekologiska produkter. Detta resulterade bland annat i att NULAB inte bara fick fullt godkänt vid inspektion av myndigheterna. Inspektören vid FDA uttalade sig om att NULAB var exceptionellt rent och att det faktiskt var ett av de renaste laboratorium hon sett under alla år. Detta visar att NULAB är mån om sina produkter och sina kunder.

Vi väljer övriga samarbetspartner med noggrannhet och använder endast etablerade tillverkare i Sverige som är godkända av Livsmedelsverket och ekologiskt certifierade. Vi undviker produkter från Kina. För närvarande har vi bara ekologiskt certifierade Gojibär från en region i Kina där föroreningar inte når på samma sätt som övriga Gojiodlingar och där inga bekämpningsmedel används, eller ens behövs.

Vi kräver labbtester från alla leverantörer och ser till att förordningar vad gäller livsmedelhanteringar efterföljs.

Bättre Hälsa produkter är inte main stream. Vi väljer bara ut kvalitetsprodukter, priset får oftast komma i andra hand. Vi säljer inte C-brus för 19 kronor. Våra kunder vill ha bra produkter. Därför kan vi också ge en ”nöjd kundgaranti”. Om kunderna inte är nöjda med produkten får de pengarna tillbaks.