Vår vision
Vår vision och vår mission.
Bättre Hälsa har som vision att skapa en värld utan psykisk och fysisk ohälsa till följd av näringsbrister.
Vår mission är att hjälpa och utbilda oss människor i vad vi kan göra själva för att må bättre, orka mer,
vara pigga och hålla oss friska, genom att leverera bra högkvalitativa produkter och ge bra information kopplade till nutritionsfaktorer.

Bättre Hälsa är ett svenskt företag med 40 års erfarenhet inom branschen.
Vi är specialiserade på att leverera högkvalitativa näringspreparat, vitaminer, mineraler och
andra spårämnen. Vi brinner för hälsa och välmående. Som kund skall man alltid känna sig trygg
med vårt sortiment och med vårt varumärke.